جُغدِ سفید

فراموش کنی رفته به رفته...هفته به هفته منو...

اسفند هم آمد و تو نیامدی...یادت رفته...گفته بودی اسفند ماهِ توست...

Designed By Erfan Powered by Bayan