جُغدِ سفید

همینیه که هست!

بعضیها فکر میکنند...چون رئیس...مدیر...یا مسئول جایی هستند...میتونند برای آدمهایی که با آنها کار میکنند...باید و نباید تعیین کنند...

هیچوقت...آدمی که نسبت به زندگیش بی تفاوته را تهدید نکنید...چون چیزی برای از دست دادن نداره...و زندگیش مطابق میل خودش پیش میره نه دیگران...

اینو قبلا هم گفته بودم!؟...

Designed By Erfan Powered by Bayan